“03 Wioletta – Mi³oœæ Jakiej Nie Pozna³ Czas”. Utwór 3 z 13.